Somatic Experiencing ® 

Pris Kr 950

bestill time
Hva er Somatic Experience behandling?

Somatic Experiencing® er en kroppsbasert behandlingsmetode som spesielt tar sikte på å regulere det autonome nervesystem.

Et høyaktivert og ustabilt autonomt nervesystem er en av de hyppigste følgevirkninger hos mennesker som har vært utsatt for alvorlig belastning slik som sjokk og traumer.

somatic experiencing
Stress og trauma

Behandlingsmetoden er utviklet av Peter Levine som er psykolog og har doktograd i medisinsk biofysikk. Levine har forsket og arbeidet med stress og traumer de siste 30 år.

Peter Levine har studert atferd til dyr som lever fritt i naturen. Han oppdaget at de, til tross for stadige trusler på liv og død, sjelden blir traumatisert. Han bygger sin metode på en forståelse av at de krefter som gjør at ville dyr nærmest kan bli upåvirkelig overfor alvorlige hendelser, også finnes hos mennesker. 

Utgangspunktet er at mennesker har en medfødt evne til selvregulering og transformering av overveldende opplevelser gitt rette betingelser i et relativt trygt miljø. Da kan det bli mulig å eksponere seg for det traumatiske som er skjedd, ved at man i ANS jobber med å koble immobilisering fra frykt.

Det gis da mulighet til å reforhandle, komme ut av frys etterhvert få i gang mer hensiktsmessige defensive responser. Levine´s teori er at vedvarende symptomer på traumatisk stress ofte er indikasjon på en desorganisert lavere hjernefunksjon.

Det er primært de fysiologiske prosesser i forbindelse med grunnleggende overlevelsesresponser som orienterings, flukt, kamp og frysreaksjoner som er aktive, og ikke de de høyere hjernefunksjoner. 

Hjemmebesøk

Ønsker du behandling hjemme?

Har du vansker med å komme deg ut av huset?Du kan nå booke hjemme besøk der du er i Asker, Bærum og Oslo vest. 

beestill time

Foredrag og kurs

Vi holder foredrag og kurs

Ønsker du foredrag innen muskel- og skjeletthelse?

kontakt oss