Kiropraktikk

Priser
Første konsultasjon Kr 800
Påfølgende behandling Kr 550
Akuttbehandling helg Kr 1200

bestill time
Diagnostisering og behandling

Vi er spesialister på å diagnostisere og behandle lidelser i kroppens ledd, muskler og nervesystem. Våre kiropraktorer og massører jobber for å hjelpe kroppen din til å fungere på best mulig måte og redusere smerter og spenninger.

For å bli kiropraktor tar utdannelsen minimum 6 år. Selve universitetsstudiet tar 5 år og er etterfulgt av 1 års turnustjeneste der turnuskandidaten har en egen turnusveileder forhåndsgodkjent av Helsedirektoratet.

Dette er krav fra statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Som autorisert helsepersonell er man bundet av kravet til faglig forsvarlighet, slik det er beskrevet i helsepersonelloven.

Hva er en leddkorreksjon og hva er bivirkningene?

En leddkorreksjon er svært spesifikk og følger ryggens naturlige koblede bevegelser. En kiropraktisk spesifikk ledd-korreksjon etter vitenskapelige nevrofysiologiske prinsipper er en kontrollert, presis og krevende manøver hvor man tar i betraktning alle plan som ryggvirvlene beveger seg i.

Det er en ferdighet som krever utallige timer med tørrtrening, visualisering og praktisk øving for å kunne mestre fullt ut, det er en av grunnene til at universitetsutdannelsen tar 5 år. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten rapporterer kiropraktorbehandling for å være en trygg og effektiv behandlingsform med få milde og forbigående bivirkninger.

Vanligste bivirkninger er lokal ømhet, trøtthet på behandlingsdagen. Det er svært sjeldne alvorlige bivirkninger forbundet med ledd-korreksjons behandling utført av autoriserte kiropraktorer.

Sammenlignet med tradisjonell medisinsk behandling kan derfor kiropraktisk behandling anses som trygt og med få forbigående og svært sjeldne alvorlige bivirkninger.

Få hjelp uten henvisning

Hos Konsept Helse kreves det ingen henvisning for å få hjelp. Skulle det være behov for annen type omsorg enn hva vi kan tilby, vil vi henvise deg videre. For oss er det viktigst at du får den behandlingen du og din kropp trenger.

Hva betyr kiropraktikk?

Kiropraktikk handler i stor grad om helhetlig helse. Hvordan vi har det på innsiden påvirker kroppen, og omvendt. Mange pasienter opplever positive mentale endringer etter kiropraktisk behandling.

Uansett om du har det dårlig eller bra, eller kanskje bare har en diffus følelse av at noe er galt, kan du øke livskvaliteten ved hjelp av kiropraktikk. Kiropraktikk betyr "å utføre med hendene" fra det greske chiro = hånd og praktikos = å utføre.

Kiropraktikk som virkefelt ble grunnlagt av kanadieren DD Palmer i USA i 1895. Han knyttet ryggradens funksjon til nervesystemet. To år senere grunnla han i dag den første skolen for kiropraktikk.

I dag er det 25 universiteter i Australia, England og Danmark, Frankrike, Japan, Canada, New Zealand, Sør-Afrika og USA.

Hjemmebesøk

Ønsker du behandling hjemme?

Har du vansker med å komme deg ut av huset?Du kan nå booke hjemme besøk der du er i Asker, Bærum og Oslo vest. 

beestill time

Foredrag og kurs

Vi holder foredrag og kurs

Ønsker du foredrag innen muskel- og skjeletthelse?

kontakt oss