Hjemmebesøk 

bestill time
Vi tilbyr hjemmebesøk

Har du vansker med å komme deg ut av huset? Du kan nå booke hjemme besøk der du er i Asker, Bærum og Oslo vest. 

Priser
Dagtid før kl 16.00 - Kr 1 500,-
Kvelder etter kl 16.00 - Kr 1 700,-
Helg og helligdager - Kr 2 000,-

Tillegg
Det kommer bompengetillegg og parkeringstillegg der hvor det er aktuelt.

somatic experiencing

Hjemmebesøk

Ønsker du behandling hjemme?

Har du vansker med å komme deg ut av huset?Du kan nå booke hjemme besøk der du er i Asker, Bærum og Oslo vest. 

beestill time

Foredrag og kurs

Vi holder foredrag og kurs

Ønsker du foredrag innen muskel- og skjeletthelse?

kontakt oss